Bakker Immobilien GmbH

Unser aktuelles Objekt in Bayreuth!

Carré am Friedrichstor
Bayreuth, Carré am Friedrichstor

Moderne Architektur mit historischem Bezugwww.bakker-projektentwicklung.de